Διάγνωση

Διάγνωση

Είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε την σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των περιστατικών βασισμένη σε εργαστηριακές εξετάσεις και απεικονιστικές μεθόδους

Α. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και έχουμε άμεσα αποτελέσματα για αιματολογικούς παραμέτρους (αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων κ.τ.λ) βιοχημικές παραμέτρους (BUN, CREA, ALP, ALT, GLU κ.τ.λ.) ορμονολογικές (Τ4, Τ3, κορτιζόλη κ.α) ή μικροβιολογικές εξετάσεις. Η άμεση λήψη αποτελεσμάτων (στην διάρκεια της επίσκεψης σας στο ιατρείο) πέρα από το ότι σέβεται τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των ιδιοκτητών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την γρήγορη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

Β. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Διάγνωση καρδιολογικών προβλημάτων με καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος και υπερηχοτομογραφία καρδιάς (έγχρωμο Doppler) σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνάδελφο.

Γ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου ενδοσκοπίου για γαστροσκοπήσεις, κολοσκοπήσεις, αφαίρεση ξένων σωμάτων, ωτοσκοπήσεις με κάμερα κ.α.

Δ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Διαθέτουμε ψηφιακή ακτινογραφία και διενεργούνται μυελoγραφίες, χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών (βάριο) και λήψη άριστων «διαγνωστικών» ακτινογραφιών.

Διάγνωση Ε. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ H κλινική διαθέτει μηχάνημα υπερήχων για την διερύνηση όλων των περιστατικών και την ακριβή διάγνωση των νοσολογικών κατατάστασεων που δεν μπορούν να διευκρινιστούν με τα συνήθη διαγνωστικά μέσα. Υπάρχει μόνιμη συνεργασία με εξιδικευμένο κτηνίατρο για την μελέτη και διάγνωση των πιο σπάνιων περιπτώσεων