Θεραπεία

Η θεραπευτική παρέμβαση ως επακόλουθο της σωστής και έγκαιρης διάγνωσης μας περιλαμβάνει δύο άξονες:

Θεραπεία Α.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής γίνεται βάση των πιο σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η κατάλληλη θεραπεία σε συνδυασμό με την δυνατότητα εικοσιτετράωρης νοσηλείας στην κλινική, μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και τις πιο δύσκολες καταστάσεις μέχρι την αποθεραπεία του ζώου. Για εντατικοποίηση της νοσηλείας, όπου αυτό επιβάλλεται, διαθέτουμε κλωβό οξυγόνου. Όταν η χορήγηση της θεραπείας γίνεται στο σπίτι από τους ιδιοκτήτες, συνοδεύεται πάντα από παρακολούθηση και τακτική/έκτακτη επανεξέταση του ζώου σε όλη τη διάρκεια της ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια χορήγηση των φαρμάκων και η θετική πορεία της υγείας του κατοικιδίου.


Θεραπεία

Β.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η κλινική μας διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα χειρουργεία (σηπτικό-άσηπτο). Της χειρουργικής παρέμβασης προηγείται προεγχειρητικός έλεγχος ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο πρωτόκολλο αναισθησίας και οι χειρουργικές επεμβάσεις διενεργούνται με την χρήση εισπνευστικής αναισθησίας (ισοφλουράνιο, σεβροφλουράνιο) και παρακολούθηση της αναισθησίας σε όλη την διάρκεια τους με σύγχρονα monitor (καρδιογράφος, παλμογράφος, οξύμετρο, καπνογράφος) από ειδικό αναισθησιολόγο. Η χειρουργική παρέμβαση περιλαμβάνει προληπτικές επεμβάσεις όπως στειρώσεις ή πλαστική χειρουργική (ελλείμματα δέρματος, αφαίρεση πτυχών του δέρματος, γαστροπηξία κ.α) που μπορεί πολλές φορές να αποβεί σωτήρια για την αποφυγή σοβαρών παθολογικών καταστάσεων του κατοικίδιου μας. Η θεραπευτική χειρουργική περιλαμβάνει τους κάτωθι τομείς:

  • Χειρουργική μαλακών μορίων (αφαίρεση νεοπλασιών, χειρουργική του ουρογεννητικού συστήματος-μαστού, του πεπτικού σωλήνα όπως κήλες, αφαίρεση ξένων σωμάτων κ.α.)
  • Ορθοπεδικά (κατάγματα οστών, αποκατάσταση χιαστών συνδέσμων, αρθροδέσεις κ.α)
  • Ενδοσκοπήσεις